Oldal kiválasztása

Az anikoczinege.hu képviselője, tulajdonosa és üzemeltetője Kutas-Czinege Anikó tervezőgrafikus tájékoztatja Önt, hogy weboldalának megtekintése az alábbi használati feltételek elfogadását jelenti, és ezek nem ismerete nem lehet hivatkozás alapja. Abban az esetben, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a weblap üzemeltetőjének bármilyen természetű kára vagy hátránya keletkezett, az eset jogi úton kerülhet rendezésre.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az anikoczinege.hu honlap látogatói tájékozódhassanak, hogy, az anikoczinege.hu mi alapján és milyen személyes adatokat kezel.

Az anikoczinege.hu és képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott elvárásoknak.

Az anikoczinege.hu adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://anikoczinege.hu/adatkezeles/ címen. Az anikoczinege.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

ADATKEZELŐ / ELÉRHETŐSÉGEK

Szolgáltató neve: Kutas-Czinege Anikó

Elérhetőség: anczine@gmail.com e-mail cím, illetve a weboldalon a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP

Az anikoczinege.hu honlapon a KAPCSOLAT menüpontja alatt található kapcsolatfelvételi űrlap az online kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosítja, ahol értelemszerűen nevet és email címet kell megadni és az űrlap alján az Adatvédelmi Tájékoztatót is el kell fogadni, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy felkeressem, illetve a megadott adatait ezen hozzájárulása alapján kezelhessem.

TELEFONOS KAPCSOLATFELVÉTEL

A kapcsolatfelvétel legelső szakaszában kérem írásban vegyük fel a kapcsolatot. Amennyiben ön írásban elküldi nekem a telefonszámát az az Ön engedélyének minősül, amely feljogosít, hogy kezelhessem telefonos adatait és így sor kerülhet a telefonon való kapcsolatfelvételre.

BLOG HOZZÁSZÓLÁSOK, FACEBOOK OLDAL, HÍRLEVÉL, E-DM

Jelen időben az anikoczinege.hu nem üzemeltet blogot és nem küld hírlevelet. Az anikoczinege.hu képviselője üzemeltet Facebook oldalt és ezen az oldalon felmerülő személyes adatokkal is jelen adatkezelési elvek alapján jár el.

A MEGRENDELT MUNKÁKHOZ ÉS SZÁMLÁZÁSHOZ TARTOZÓ ADATOK

Az anikoczinege.hu képviselője az üzleti és szakmai kapcsolattartás során kezeli partnereink és kapcsolattartóinak személyes adatait, mely felmerülő személyes adatokkal is jelen adatkezelési elvek alapján járok el.

Amennyiben megrendeli valamely szolgáltatásomat szerződést kötünk és a munka átadásával számlát állítok ki, melyre jogszabály kötelez, ehhez a megbízó számlázási nevét és címét használom, amely adatokkal is jelen adatkezelési elvek alapján járok el. Amennyiben arculattervezést vagy egyéb online vagy offline tervezéssel bíz meg, hozzájuthatok egyéb privát adataihoz is. Ezekhez az adatokhoz a megbízás előtt kötött szerződés alapján jutok hozzá, mely felmerülő személyes adatokkal is jelen adatkezelési elvek alapján járok el.

A számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség, a számlán szereplő adatok alapján állítom ki a számlát magán vagy jogi személyek részére, ezért előfordulhat, hogy személyes adatok is szükségesek a szerződéskötés létrejöttéhez, ezen adatok nélkül nem áll módomban a szerződést megkötni és számlát kiállítani.

SÜTIKEZELÉS

Az anikoczinege.hu a Google Inc. szolgáltatásait használja. A Google Analitika cookie-kat, sütiket, az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melynek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében. Ezen cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat és nem alkalmasak azonosításra, olyan egyéni azonosítót tartalmaznak, amelyek némelyike a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a számítógép. A cookie-k által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó információk (pl. az Ön IP-címe) a látogatók gépén, illetve a Google saját szerverein kerül tárolásra. A Google ezeket az információkat átadhatja harmadik fél részére: amennyiben ezt törvény írja elő, vagy a harmadik fél a Google megbízásából dolgozza fel az információkat. Amennyiben engedélyezi a cookie-k használatát, hozzájárul, hogy ezen információkat az anikoczinege.hu működtetés céljából felhasználja. Az anikoczinege.hu minden jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket alkalmazza.

HOZZÁJÁRULÁSOK

A cookie-k és az adatkezelési tájékoztatás elfogadása hozzájáruláson alapul az adatkezelés joga a következő tevékenységeknél: a kapcsolat felvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel, Facebook oldal üzemeltetése, telefonon történő kapcsolatfelvétel, látogatottsági statisztika készítése.

A hozzájárulás bármikor visszavonható: privát üzenet esetén annak törlésével, Facebook oldal esetén az oldal kedvelésének megszüntetésével, egyéb hozzájáruláson alapuló adatkezelési esetén, kérem, írjon. Az adatok tárolásának időtartama kapcsolatfelvételi űrlapnál üzleti kapcsolat lezárásáig, üzleti partnerek adatai az üzleti kapcsolat fennállásáig, Facebook oldalnál az oldalkedvelés visszavonásáig, törlési műveletéig, számlázási adatok a jogszabályban előírt +5 évig, az anikoczinege.hu weboldalról érkező sütik az érvényességi idejéig és a felhasználó böngészőjéből való törlésig és a Google Analitika statisztika az általuk aktuálisan meghatározott ideig tart.

Az anikoczinege.hu feladatai ellátására adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltató: DOTROLL KFT., https://dotroll.com/hu/kapcsolat

E-mail fogadása és küldése: Gmail, Google Inc., Mountain View California USA

Google Analytics: Google Inc., Mountain View California USA

Facebook: Facebook Inc., Menlo Park California USA

BIZTONSÁG, TÁROLÁS, HELYESBÍTÉS, KORLÁTOZÁS, VISSZAVONÁS, TÖRLÉS, PANASZ

Az anikoczinege.hu biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáférés, a téves nyilvánosságra hozatal ellen.

Az anikoczinege.hu látogatói és ügyfelei jogosultak személyes adataik kezeléséről visszajelzést igényelni az adatkezelés céljairól, a címzettekről, amelyekkel a személyes adatokat közlik, az adatok tárolásának tervezett időtartamáról. A látogatók vagy ügyfelek kérhetik az adatkezelőtől az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az esetlegesen igényelt adatmásolatok nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az anikoczinege.hu látogatói és ügyfelei jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

Az anikoczinege.hu látogatói és ügyfelei tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen és az anikoczinege.hu köteles törölni látogatói vagy ügyfelei kérésére a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatokra már nincs szüksége az előzőleg megadott célból, illtetve az adatkezelés hozzájárulását visszavonták, azonban az anikoczinege.hu mindig megtartja azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez.

Az anikoczinege.hu adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban ha panasza vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, keressen fel az  anczine@gmail.com e-mail címen.

Panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az illetékes.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Amennyiben anikoczinege.hu az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt polgári per keretében érvényesíthetik jogaikat. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Minden fent nem említett jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket alkalmazzuk.

Ezen Adatkezelési Tájékoztató 2020. február 2-án lép hatályba és a későbbiekben bármikor módosítható.

FELELŐSSÉGKÖRÖK

Az anikoczinege.hu weblapon megjelenő információk, adatok és árajánlatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek, ezek bármikori utólagos megváltoztatásának jogát fenntartom és az anikoczinege.hu – Kutas-Czinege Anikó tervezőgrafikus nem tartozik felelősséggel az ebből esetlegesen adódó/bekövetkező károkért, költségekért. Továbbá nem tartozik felelősséggel az anikoczinege.hu weboldal használatából és-vagy annak nem megfelelő működéséből vagy üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából, az ezekkel történő visszaélésekből, információ továbbítási késlekedésből, számítógépes vírusból, vonal- rendszer vagy bármelyik üzemeltető, szolgáltató vagy alvállalkozó hibáiból, vagy egyéb technikai kérdésekből adódó károkért.

AMENNYIBEN EGYÉB KÉRDÉSED VAN, ÖRÖMMEL ÁLLOK RENDELKEZÉSDRE.